Sustenabilitate

Continuarea campaniei teritoriale de informare juridica a cetățenilor, privind drepturile legislative ale acestora (OS1) va fi asigurata și după finalizarea proiectului, aspectele legate de informare conștientizare și în general de activități care urmăresc promovarea și apărarea drepturilor omului implicit de activitățile legate de procesul educațional, fiind priorități statutare și instituționale atât ale Beneficiarului.

Continuarea campaniei de informare juridica a cetățenilor, privind drepturile legislative ale acestora utilizând rețelele de socializare și internetul (OS2) va fi asigurata și după finalizarea proiectului prin utilizarea rețelelor de socializare și îmbinarea acestora cu site-ul proiectului și al Beneficiarului.

Toate activitățile de mai sus vor fi asigurate din resurse proprii sau atrase ale Beneficiarului, asigurând astfel o valorificare optima viitoare a tuturor rezultatelor proiectului creând astfel premisele de cunoaștere și acces al cetățenilor la un sistem de justiție transparent.

Descriere/Valorificarea rezultatelor

De-a lungul anilor, Solicitantul a încheiat o serie de acorduri interinstituționale, locale, regionale, naționale și internaționale. Pe lângă o serie de parteneriate strategice, in curs de derulare, cu instituții de învățământ private sau publice, împreuna cu care si-a asigurat îndeplinirea obiectivelor educaționale, Solicitantul a mai colaborat și cu Academia Romana, Institutul de Cercetare a Calității Vieții sau Comisia Naționala a României pentru Unesc.

Solicitantul deține experiența în domeniul implementării proiectelor destinate dezvoltării societății și educației cetățenilor, fiind implicat anterior in proiecte de anvergura și activități similare, respectiv campanii de informare și conștientizare în diverse domenii de activitate.

Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu parți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilitaților care au fost planificate și eventual încheiate:

 

Solicitantul va continua gestionarea riguroasa a infrastructurii și după încheierea proiectului, managementul riguros al utilizării resurselor de orice natura fiind parte din strategia și viziunea instituționala a acestuia. O dovada certa a respectării angajamentelor privind asigurarea sustenabilității proiectului si, implicit, a gestionarii riguroase a infrastructurii și după încheierea proiectului este faptul ca în perioada recent a fost implicat in diverse proiecte. unele finanțate și finalizate cu succes din prin FSE în perioada 2007-2013. Respectarea angajamentului asumat de către Solicitant este dovada clara a faptului ca exista premise solide în privința implementării cu succes a prezentului proiect, inclusiv a asigurării sustenabilității lui. Solicitantul a identificat si/sau deține resursele necesare continuării activităților și după finalizarea acestuia, desfășurând deja activități similare si/sau conexe cu cele propuse în cadrul proiectului, unele din activități fiind deja parte din misiunea sa organizaționala declarata. Solicitantul desfășoară și alte activități economice generatoare de venituri, asigurând astfel premisele respectării angajamentelor asumate.

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionata infrastructura după încheierea proiectului(si anume, numele operatorului; metode de selecție – administrare publica sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

Rezultatele proiectului vor fi transferate instituțiilor si/sau cetățenilor și după finalizarea proiectului, asigurând un impact indirect, dar tangibil și sustenabil al intervenției proiectului, prin multiplicarea efectelor acestuia la nivel local / regional / sectorial / național, după caz.

Se va realiza astfel un transfer de cunoaștere către societate, asigurându-se transmiterea de noi cunoștințe formale si/sau informale cetățenilor, care pot chiar sa devina după caz, vectori de multiplicare a mesajului educațional către comunitățile locale din care aceștia provin. În acest sens, se asigura un proces de transfer de cunoștințe juridice cu impact direct asupra educației / informării juridice în vederea îmbunătățirii accesului la legislație și justiție al cetățenilor. Exista premise solide ca activitățile proiectului, în special cele legate de informare, vor fi continuate / transferate în diverse parteneriate si/sau proiecte viitoare, Beneficiarul fiind foarte dedicat inclusiv promovării aplicării legii 1/2011 – Legea educației naționale, ce prevede la art. 13, (1) și (2) atât faptul ca „Învățarea pe tot parcursul vieții este un drept garantat de lege”, cât și faptul ca „Învățarea pe tot parcursul vieții include totalitatea activităților de învățare realizate de fiecare persoana, începând cu educația timpurie, în scopul dobândirii de cunoștințe, formarii de deprinderi/abilitați și dezvoltării de aptitudini semnificative din perspectiva personala, civica, sociala si/sau ocupaționala.” Transferabilitatea rezultatelor proiectului va conduce la asigurarea sustenabilității proiectului, mai ales ca activitățile și sub activitățile proiectului fac parte din activitatea curenta a Beneficiarului, respectiv din misiunea sa instituționala, sociala și educaționala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

RezultateRezultate

Detalii rezultat – Componenta 1 Rezultat program 2 – Grad crescut de acces la justiție al cetățenilor prin derularea de campanii de informare / educație juridica si oferirea de servicii