Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă facilitarea accesului cetățenilor si în special femeilor ca si grup vulnerabil si/sau altor grupuri vulnerabile din regiunile Sud Muntenia si Sud Est la un sistem judiciar transparent, integru si de calitate, prin intermediul unei campanii de informare si conștientizare a cetățenilor în privința drepturilor prevăzute în cadrul noilor coduri, într-o perioada de 24 luni. Acesta se realizează prin intermediul obiectivelor specifice prezentate mai jos. Atât obiectivul general, cât si obiectivele specifice sunt în conformitate cu prevederile si respectiv Obiectivul Specific al Ghidului Solicitantului 2.3: Asigurarea unei transparențe si integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului si a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia, vizând atingerea obiectivelor

POCA în materie.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. 1. Obiectivul specific 1 (OS1) al Proiectului îl constituie realizarea în regiunile SM si SE a unei campanii teritoriale de informare si conștientizare a minimum 22.080 cetățeni, o atenție deosebita va fi acordata femeilor ca si grup vulnerabil si/sau altor grupuri vulnerabile, privind drepturile legislative ale acestora, prin prezentă în teritoriu a unei echipe de experți ce vor facilita cetățenilor creșterea accesului la legislație si justiție.
  2. 2.Obiectivul specific 2 (OS2) al Proiectului îl constituie realizarea unei campanii online de informare si conștientizare a cetățenilor, privind drepturile legislative ale acestora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

SustenabilitateSustenabilitate

Continuarea campaniei teritoriale de informare juridica a cetățenilor, privind drepturile legislative ale acestora (OS1) va fi asigurata și după finalizarea proiectului, aspectele legate de informare conștientizare și în general de