Indicatori

Tablo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

ObiectiveObiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Obiective proiect Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă facilitarea accesului cetățenilor si în special femeilor ca si grup vulnerabil si/sau altor grupuri vulnerabile din regiunile

RezultateRezultate

Detalii rezultat – Componenta 1 Rezultat program 2 – Grad crescut de acces la justiție al cetățenilor prin derularea de campanii de informare / educație juridica si oferirea de servicii