Fundația TUNA – Prezentare

Solicitantul funcționează ca fundație, respectiv este un ONG, persoana juridica de drept privat fără scop patrimonial, apolitica, înregistrata in Registrul național al asociațiilor si fundațiilor sub nr. 231/16.04.1995.

Conform Statutului, la cap. II art. 5, alin. g), printre alte activități specifice “Fundația va organiza activități cultural-educative”, obiectiv care răspunde cerinței GS, cap. 3.2.4.A “organizarea de campanii de informare, educație juridica si conștientizare” si care este regăsit si in specificul activităților proiectului ProLexKampanya, respectiv campaniile aferente subactivităților 2.1 si 2.2.

Potrivit GS specific apelului de proiecte, pag.11, subs.3.3, coroborat cu prevederile statutare anterior amintite si cu Declarația universala a drepturilor omului (https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf), se poate constata cu ușurința atât eligibilitatea, cat si relevanta Solicitantului pentru proiectul propus, acesta fiind un ONG care urmărește promovarea si apărarea drepturilor omului. Prin experiența acumulata in activități similare (de ex.: campanii de informare / conștientizare / mediatizare anterioare) sau care impun o capacitate logistica / administrativă / organizaționala substanțiala (de ex.: festivalurile ”Zilele Filmului Turcesc’’, KURBAN

BAYRAM sau Turcesc, la care participa anual mii de pers.) Solicitantul deține capacitatea necesara implementării cu succes a campaniilor de informare si conștientizare din cadrul proiectului ProLexKampanya. Din punct de vedere instituțional exista parteneriate si colaborări cu diverse organizații sau instituții (de ex.: Academia Romana, Institutul de Cercetare a Calității Vieții sau Comisia Naționala a României pentru UNESCO etc.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

RezultateRezultate

Detalii rezultat – Componenta 1 Rezultat program 2 – Grad crescut de acces la justiție al cetățenilor prin derularea de campanii de informare / educație juridica si oferirea de servicii