Category: Prezentare

SustenabilitateSustenabilitate

Continuarea campaniei teritoriale de informare juridica a cetățenilor, privind drepturile legislative ale acestora (OS1) va fi asigurata și după finalizarea proiectului, aspectele legate de informare conștientizare și în general de

RezultateRezultate

Detalii rezultat – Componenta 1 Rezultat program 2 – Grad crescut de acces la justiție al cetățenilor prin derularea de campanii de informare / educație juridica si oferirea de servicii

ObiectiveObiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Obiective proiect Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă facilitarea accesului cetățenilor si în special femeilor ca si grup vulnerabil si/sau altor grupuri vulnerabile din regiunile