Month: June 2019

Grup țintaGrup ținta

Grup ținta Grupul ținta (GT) va respecta cu strictețe prevederile Ghidului Solicitantului aferent apelului specific de propuneri de proiecte, aparținând grupului ținta eligibil al proiectului și va fi format din

Activități proiectActivități proiect

Activitate 1 : Managementul proiectului Management tehnic proiect Managementul tehnic al proiectului este esențial oricărui tip de proiect finanțat și presupune în special activități multiple și complexe, specifice procesului aferent

SustenabilitateSustenabilitate

Continuarea campaniei teritoriale de informare juridica a cetățenilor, privind drepturile legislative ale acestora (OS1) va fi asigurata și după finalizarea proiectului, aspectele legate de informare conștientizare și în general de

RezultateRezultate

Detalii rezultat – Componenta 1 Rezultat program 2 – Grad crescut de acces la justiție al cetățenilor prin derularea de campanii de informare / educație juridica si oferirea de servicii